Baksidan av lektorskap

Senaste veckan har jag läst, bedömt och skrivit feedback till 95 uppsatser och inlämningsuppgifter, rättat 30-talet tentor, och ‘second marked’ ca. 20 uppsatser. Som konsekvens av detta har jag missat två ‘riktiga’ (=forskning) deadliner, och kommer med största sannolikhet att missa två till. Dessutom har min hjärna dött. Inte alltid så kul att vara lektor. Men nu drar jag till Paris! Au revoir.